sc_logo.png

 

Hem Produkter Köpvillkor Om Företaget Kontakt Länkar Prislista GDPR
Personuppgiftsansvarig Personuppgifter Begäran om Utdrag Begäran om Rättelse

Begäran om rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller behandlats för. I de fall Nelfab har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal, arkivändamål eller intresseavvägning.

 

Copyright | Hemsida med Sitoo